מרחב לא פורמלי

מרחב לא פורמלי

[תמונה חופשית שהועלתה על ידי Jisc infoNet לאתר flickr]

ניצב משנה בגמלאות, ד"ר פנחס יחזקאלי הוא שותף בחברת 'ייצור ידע' ואיש אקדמיה. שימש בעבר כראש המרכז למחקר אסטרטגי ולמדניות של צה"ל. הוא העורך הראשי של אתר זה.

*  *  *

יצירת מרחבים לא-פורמליים (Informal spaces) בארגונים הינה דרך קלאסית ליצירת ידע ולחשיפת ידע סמוי בדרך של התארגנות עצמית.

הנחת המוצא היא שהאווירה הלא פורמלית  שהשיח החופשי בין אנשים שונים בארגון יאפשר יצירה של ידע חדש (מעניין שמרחבים כאלה מוקצים גם בארגונים הנמצאים במצבים של סדר ואף קיפאון. במקרים הללו, מטבע הדברים, התועלת של המרחבים הללו אינה גבוהה.

העשרה

One thought on “מרחב לא פורמלי

  1. Pingback: ייצור ידע ויצירת ידע, ועל מה שביניהם - ייצור ידע

Comments are closed.