ממשק ארגוני

ממשק

[מקור תמונת הרשת: מערכת DNA-7]

ממשק ארגוני (Interface) הוא שטח המגע שבין שתי תתי מערכות, שבו הם משפיעים זה על זה או קשורים זה לזה. בהסתכלות על מערכת כרשת, הממשק יבוא לידי ביטוי בקשרי הגומלין שבין תתי המערכות. דמו לעצמכם צינורות עבים, המחברים בין הגורמים השונים, שדרכם מחליפים הצדדים מידע, חומר ואנרגיה.

הגדרות נוספות הן: הגבול שבין הטריטוריות השונות בארגון; או: "קו התפר שבין שטחי האחריות, הסמכויות ויכולות הביצוע של שתי יחידות, שאמורות לשתף פעולה לכדי תפוקה משותפת. הממשק הוא “השטח האפור” שבין הריבועים במבנה הארגוני" (שטדלר, ללא תאריך). 

טריטוריה (Territory) מבטאת בעלות על אחד או יותר מהגורמים הבאים:

  • נכסים וירטואליים: תחומי עיסוק, תפקידים, סמכויות, תחומי אחריות, ידע וכדומה.
  • נכסים אנושיים: נאמנים, תומכים וכדומה;
  • נכסים פיזיים כמו שטחי קרקע, כלי רכב, משרדים וכדומה;

הטריטוריות הללו מתוחמות ביניהן באמצעות "גבול". הפרדה זו הינה לעתים פורמלית וברורה ולעתים איננה פורמלית, ואף סותרת את הקביעות הפורמליות. ככל שהמציאות דינמית יותר, הופכים גם הגבולות דינמיים בהתאמה, והם פועל יוצא של חלוקת העוצמה המשתנה תדירות במתח ובקונפליקטים המאפיינים את מרכיבי הארגון ואת הארגון ביחס לארגונים אחרים בסביבתו המשימתית. שינויים בחלוקת העוצמה ייצרו לחצים לשינוי הסטטוס קוו בגבולות. קיימות טריטוריות ארגוניות המועדות לשינוי יותר מאחרות, למשל, סמכויות בפועל. "שלום אמת" ("Everlasting Peace") במערכות מורכבות מתאר מצב שבו חלוקת העוצמה בין המערכות בסביבה המשימתית יציבה לאורך זמן.

מקורות

Comments are closed.