מדד הקשרים היוצאים ביחס לנכנסים

מדד 8

[תמונה חופשית שהועלתה על ידי Sonny Abesamis לאתר flickr]

מדד קשרים יוצאים ביחס לנכנסים בוחן את הנכונות לשתף פעולה בקרב עובדים או מחלקות בארגון. ברמה הטכנית מחושב המדד על פי היחס שבין קשרי הגומלין היוצאים לקשרי הגומלין הנכנסים.

העובדה שעובד מדווח על כמות קשרים גדולה שיש לו היא עדות, בין היתר, לרצונו להיות מקושר ולבלוט. הצורך הזה מביא, בדרך כלל, לשיתוף פעולה, והוא נמדד על ידי "מדד הקשרים היוצאים ביחס לנכנסים".

העובדה שגורם מסוים מבוקש לקשר על ידי אחרים מעידה על עוצמתו של אותו גורם ועל מרכזיותו. זאת כיוון, שביקוש לקשר מעיד על כך שיש למבוקשים יכולת להיטיב עם אלה המקושרים עימם.

העובדה שגורם מבוקש לקשר אינה מעידה בהכרח על עוצמה המנוצלת בכיוון החיובי. להפך. חוסר היכולת ליצור קשרי עבודה סדירים יכולה לרמוז שאותו גורם מנצל את תפקידו ליצירת "צוואר בקבוק" ולצבירת עוצמה אישית/מחלקתית/ארגונית.

נדגיש, כי פעמים רבות שיתוף פעולה מאפיין גורמים חלשים דווקא; וגורמים בעלי עצמה לא תמיד משתפים פעולה.