מדד הקישוריות

מדידת קישוריות

[התמונה: מערכת האבחון הרשתי DNA-7]

מדד הקישוריות או מדד המחוברות (Engagement) הנו כלי למדידת מידת ה- קישוריות בין סוכנים עצמאיים ברשת, וזהו אחד ממדדי ה- עוצמהקישוריות של עובדים עם גורמים מחוץ למחלקתם או לחלופין, קישוריות בין מחלקות בארגון או בין ארגונים, היא סוג נוסף של עוצמה ארגונית. היא מתבצעת ברמה הטכנית בדרך של ספירת קשרי העבודה המאומתים בין הגורם ברשת לגורמים אחרים מחוץ לתת המערכת שלו. עובדים מחוברים הם בעלי "ראש גדול" יותר, להוטים לעבוד, 
מציגים ביצועים טובים יותר ומרוצים יותר מהחיים (ויסברג, 2014).

נציין כי העובדה שלעובד קשרים רבים מחוץ למחלקתו אינה ערובה לכך שיהיו לו קשרים רבים גם בתוכה. כנ"ל לגבי קשרי מחלקה מחוץ לארגון.

קישוריות נמדדת ברמה הטכנית באמצעות ספירת קשרי גומלין מאומתים בין הגורם הנבדק לגורמים שמחוץ לתת המערכת שלו.

מקורות