מדד הקישוריות של עובדים מחוץ למחלקתם

מדד 5

[תמונה חופשית שהועלתה על ידי Ben Babcock לאתר flickr]

קישוריות עובדים עם גורמים מחוץ למחלקתם היא סוג נוסף של עוצמה ארגונית. היא מתבצעת ברמה הטכנית בדרך של ספירת קשרי העבודה המאומתים בין העובד לעובדים שמחוץ למחלקתו.

נציין כי העובדה שלעובד קשרים רבים מחוץ למחלקתו אינה ערובה לכך שיהיו לו קשרים רבים גם בתוכה.