מדד העוצמה

עוצמה

[תמונה חופשית שהועלתה על ידי Hldrmn לאתר flickr]

מדד הקשרים הנכנסים או מדד העוצמה (Indgrees Centrality Index) מבטאת את כמות קשרי הגומלין שיש לגורם ברשת ביחס לאחרים ברשת. כיוון שקישוריות מייצרת עוצמה, בודד המדד גם את עוצמתם של גורמי הרשת.

מבחינה טכנית, נמדדת רמת העוצמה של העובדים הללו באמצעות ספירת קשרי הגומלין ה'נכנסים' אליהם. כפי שניתן להבחין מתצלום הרשת למעלה, כשהרשת מרווחת ניתן להבחין בקלות בעין במוקדי העוצמה. מוקדים אלו קרויים 'רכזות':

רכזות ברשת

[בתמונה: רכזות ברשת (מסומנות באדום) - הביטוי הויזואלי של העוצמה]

עוצמה היא היכולת של עובד/מנהל לכפות את רצונו על האחר. היא מצויה בידיהם של אלה שהעובדים זקוקים להם כדי לבצע את המשימות שבאחריותם, או לצורכיהם האישיים הקשורים בארגון. עובדים מרכזיים בארגון, בעלי עצמה – פורמלית ושאינה פורמלית – קרויים בשפת הרשתות "רכזות". עוצמה של עובד או מחלקה יכולה לבוא לידי ביטוי באי שיתוף פעולה עם גורם הנזקק לסיועה לשם השגת מטרותיו.

העוצמה שבריכוז קשרי גומלין רבים כאלה בידי עובד אחד עלולה להיות מופנית הן לחיוב והן לשלילה. עובדים מחזיקים לעתים יכולת השפעה שהיא גבוהה בהרבה מתפקידם, ויכול להתהוות ניצול לרעה של העוצמה הזו, שבא בדרך כלל לידי ביטוי בהימנעות משיתוף פעולה (למשל, רל"ש או עוזר הבונה עוצמה אישית מהשליטה בדלתו של המנהל ובלו"ז שלו).

עובדים שאינם עושים שימוש לרעה במעמד הארגוני שקיבלו מאופיינים בדרך כלל בכמות קשרי גומלין גדולה היוצאת מהם (Outdgrees) ולהפך. כאלה שעושים שימוש לרעה יאופיינו בכמות גדולה של קשרי הגומלין ה"נכנסים" אליהם (Indgrees), ובכמות מועטה של קשרים יוצאים.

ברמה הארגונית נהוג לבדוק את רמת העוצמה בהשוואה בין מחלקות "ליבה" (כאלה העוסקות בליבת הארגון) לבין מחלקות שירותים. מצב בריא הוא כשמחלקות הליבה מחזיקות במרב העוצמה. מצב הפוך מלמד על היווצרות "אריסטוקרטיה ארגונית" (משמע, כאלה ששווים יותר) בקרב מחלקות השירותים וגלישה לעודף ביורוקרטיה, על הבעיות המאפיינות מצב זה.

מקורות והעשרה