מדד המבוקשים לקשר ברשת

מדד 7

[תמונה חופשית שהועלתה על ידי Bill Smith לאתר flickr]

מדד המבוקשים לקשר הוא כלי למדידת סוג מסוים של עצמה של סוכנים עצמאיים ברשת.

העובדה שעובד מסוים מבוקש לקשר על ידי חבריו לעבודה מעידה על עוצמתו של העובד ועל מרכזיותו. זאת כיוון, שביקוש לקשר מעיד על כך שיש למבוקשים יכולת להיטיב עם אלה המקושרים עימם.

העובדה שעובד מבוקש לקשר אינה מעידה בהכרח על עוצמה המנוצלת בכיוון החיובי. להפך. חובר היכולת ליצור קשרי עבודה סדירים יכולה לרמוז שאותו עובד מנצל את תפקידו ליצירת "צוואר בקבוק" ולצבירת עוצמה אישית.