יעד

goals

[מקור התמונה]

יעד (Goal) הוא השלב הטקטי הראשון בכל תהליך ביצועי (או בתרגום חשיבה לעשייה); או שלב בדרך להשגת המטרה. הוא בשפה פשוטה, המקום איליו רוצים להגיע בטווח הנראה לעין (הקצר-בינוני). ללא יעד, לא ניתן להבחין בין עיקר וטפל בניהול השוטף והיומיומי, וללא הבחנה בין עיקר לטפל, לא ניתן להתנהל ביום-יום, וכל הפרעה תפריע. קיומו של יעד מאפשר יצירתה של תכנית עבודה ומאפשר לנו לרכז מאמצים במשימה מוגדרת.

השגתו של יעד מאובחנת בעזרת מדד.

הבעיה עם יעדים היא שהם מטבעם כמותיים. לכן, כשלא ניתן לכמת משהו, בד"כ מזניחים אותו. יעדים גם רלוונטיים בהקשר ולזמן קצוב ומאבדים את הרלוונטיות שלהם. לפעמים, כדי להשיג את המטרה יש לשנות את היעד; והתעקשות על יעד לא רלוונטי - תפגע במטרה!

מקורות והעשרה