טופולוגיה

טופולוגיה

[מקור התמונה]

טופולוגיה (Topology) בהקשר שלנו - קרי, טופולוגיה של רשתות - היא משפחה של איברים בעלי תכונות מסוימות, המגדירות "מרחב טופולוגי". כלומר, מושג שמאפשר להכליל מושגים כמו:
  • התכנסות: קיים גבול לרשת.
  • קשירות: לא ניתן לפרק את הרשת למרכיבים, באופן השומר על התכונות הטופולוגיות.
  • רציפות: היא נטולת נתקים. ניתן לצייר אותה מבלי להרים את העיפרון מהדף.
  • הפרדה בין נקודות: ניתן להפריד בין נקודות או קבוצות שונות במרחב הרשת.