הרכבה עצמית

הרכבה עצמית 3

[תמונה חופשית שהועלתה על ידי NIAID לאתר flickr]

הרכבה עצמית (Self Assembly) משמעה שמערכת מורכבת יוצרת מבנים חדשים ללא התערבות חיצונית. בהרכבה עצמית, מכילים הרכיבים הבודדים בתוכם בעצמם מספיק מידע כדי לבנות תבנית למבנה המורכב מיחידות רבות. מושג זה דומה מאוד למושג התארגנות עצמית שמקורו בתורת המערכות המורכבות. מקור המושג בענף הננוטכנולוגיה – תחום ההנדסה העוסק בתכנון, בשליטה ובייצור של רכיבים בקנה מידה של מספר ננומטרים או פחות מזה (1 ננומטר = 10-9 מטר).

מה בין הרכבה עצמית להתארגנות עצמית?

המונחים "הרכבה עצמית" ו"התארגנות עצמית" הם מונחים קרובים הבאים מדיסציפלינות שונות. לפי הספרות ההבדלים ביניהם הינם (Halley & Winkler, 2008):

• הרכבה עצמית היא תהליך ספונטאני המוביל לשיווי משקל, בעוד התארגנות עצמית נובעת מאי שווי משקל (מצבים של כאוס או סף גבול הכאוס) ואינה מתקיימת במצבי סדר; • בהרכבה עצמית נשארים הרכיבים ללא שינוי מהותי לאורך כל התהליך, בעוד בהתארגנות עצמית הם יכולים להשתנות. • בהתארגנות עצמית נדרש כפי הנראה מספר מינימלי של מרכיבים על מנת ליצור אותה. תנאי זה אינו רלוונטי להרכבה עצמית.

מקורות