הניהול הרדיקלי של סטיב דנינג

[למקור התמונה לחץ כאן]

ניהול רדיקלי (Radical Management) היא תפיסת ניהול שגיבש סטיב דנינג (Denning), המעלה את הפרודוקטיביות, ואת החדשנות הארגונית, ומעמיק את שביעות רצון העובדים והלקוחות כאחד.

עקרונות השיטה:

  • הסטת הדגש העיקרי להנאת הלקוחות באמצעות חדשנות מתמדת, ולא על 'עשיית כסף'.
  • מעבר משליטה על עובדים ליצירת תנאים להתארגנות עצמית ביניהם.
  • מעבר ממינהל ביורוקרטי למה שמכונה קישור דינאמי של עובדים (Dynamic Linking).
  • הסטת הדגש מיעילות לחדשנות מתמדת.
  • מעבר מתקשורת של פקודות מלמעלה למטה (Top-Down) לתקשורת אופקית (Horizontal Communications).
דנינג מדגיש שאף אחד מהעקרונות הללו איננו חדש. מה ששונה הוא הביצוע של כולם יחד, בגישה אינטגרטיבית. על פי דנינג, דרגת העדכון בין הארגון ללקוחותיו ובין מחלקות בארגון גדלה, ככל שמספר האיטרציות ותדירותן גדול יותר. יש להגיע לאיזון בין "שונויות" כדי להימנע מחפיפה ומחזרתיות, אשר נובעות מהלכדות כבועה של אותם אנשים, ה'טוחנת אותם מים' שוב ושוב. יש להימנע גם משונות גדולה מידי, היוצרת אי הבנות בין המחלקות השונות בארגון, שפוגעות בתפקוד.

מקורות