אינטגרציה חיצונית

אינטגרציה

[תמונה חופשית שהועלתה על ידי The U.S. Army לאתר flickr]

אינטגרציה חיצונית (External Integration) היא האופן שבו מערכת מורכבת (כמו למשל, ארגון) משולבת עם סביבתה. אין מערכת, אדם, משפחה, עסק או מדינה, שקיימים בחלל ריק:

  • אנו מודדים את האינטגרציה חיצונית בעסק על ידי נתח שוק, שולי רווח, מכירות חוזרות, EVA, החזר על השקעה, הרווח למניה וכדומה.
  • כאשר אנו מתייחסים לאנשים, אנו מחשבים אינטגרציה חיצונית על ידי ההצלחה בקריירה שלהם כפי שהיא משתקפת במעמד, ברווחים, או בשיעור העליה בהיררכיה של הארגון.
  • אומה נמדדת במאזן התשלומים, בהכנסה הממוצעת לאזרח, בתנאי סחר וצמיחה כלכלית.

אינטגרציה חיצונית ניתנת גם למדידה ברשת, על ידי כמות קשרי הגומלין היוצאת ממנה, והנכנסת אליה.

מקורות