אקלים בית ספרי

כיתה

[תמונה חופשית שהועלתה על ידי Jon Levy לאתר flickr]

אקלים בית ספרי (school climate) הוא "מכלול הערכים, התרבויות, אמצעי הזהירות והמבנים הארגוניים בתוך בית הספר, הגורמים לתפעולו בדרכים מסוימות. אקלים בית הספר נוגע בעיקר להשפעת הגורמים הללו על תלמידים" (McBrien & Brandt, 1997).

מקורות

  • McBrien J.L., Brandt R.S. (1997), The Language of Learning: A Guide to Education Terms, Alexandria, VA: Association for Supervision and Curriculum Development.

3 thoughts on “אקלים בית ספרי

  1. Pingback: שרה בכור: צבי לם והמורכבות בחינוך - ייצור ידע

  2. Pingback: Networking revolution in education - ייצור ידע

  3. Pingback: מהפכת הרשתות בחינוך - ייצור ידע

Comments are closed.