תקיפה גלובלית מיידית

'תקיפה גלובלית מיידית' (Conventional Prompt Global Strike) היא תפיסה אמריקנית של הפעלת כלי נשק קונבנציונליים מדויקים ארוכי־טווח, שיכולים להוביל ל"השמדה של אובייקטים וכוחות אויב בתוך שעות מכמעט כל נקודה בעולם" (הנקין, 2017Woolf, 2017).

מדובר בשיתוק מערכות הגנה של יריב באמצעים קונבנציונליים, כולל כאלה המשוגרים מהחלל, בצורה המקבילה למכה ראשונה גרעינית מן העבר – כאשר הדיוק והמהירות מאפשרים השגת יעדים שבעבר לא היו ניתנים להשגה אלא בעזרת נשק גרעיני. בלשונם של האמריקנים, מדובר בהמשך ל"הקטנת תפקיד הנשק הגרעיני בהרתעה מפני תקיפות לא־גרעיניות" (הנקין, 2017Woolf, 2017).

תפיסה זו - והיכולות שעליהן היא נשענת - מאפשרות לאמריקנים לנטרל את מערכי הגרעין של האויב ואף לתקוף, במצבים שבהם בעבר הנשק הגרעיני וסכנת השימוש בו הרתיעו מפני תקיפה (הנקין, 2017),

מקורות והעשרה