מצביאות

מצביאות

מצביאות (Generalship) היא מנהיגות צבאית. יכולת של מצביאות מתבטאת ביכולת לעצב רעיון מערכתי שיש בו מידה ראויה של גאונות (הכהן, 2011, ע' 27).

המושג ההפוך מ- מצביאות הנו מקצוענות אינסטרומנטלית.

מקורות

5 thoughts on “מצביאות

  1. Pingback: אלעד רזניק: משתבללים בנחילים בנקודות סינגולריות - ייצור ידע

  2. Pingback: ההתנסות הצה"לית באמנות המערכה באתר 'ייצור ידע' - ייצור ידע

  3. Pingback: גרשון הכהן: מה למדנו ממלחמת יום כיפור? - ייצור ידע

  4. Pingback: יותם הכהן: עלייתו ונפילתו של המרכז לחקר תורת המערכה (מלת"ם) - ייצור ידע

  5. Pingback: עלייתו ונפילתו של המרכז לחקר תורת המערכה (מלת"ם) - ייצור ידע

Comments are closed.