מצביאות

מצביאות

מצביאות (Generalship) היא מנהיגות צבאית. יכולת של מצביאות מתבטאת ביכולת לעצב רעיון מערכתי שיש בו מידה ראויה של גאונות (הכהן, 2011, ע' 27).

המושג ההפוך מ- מצביאות הנו מקצוענות אינסטרומנטלית.

מקורות

Comments are closed.