מדיניות

מוסר וידידות ביחסים בינלאומיים

מדיניות (policy) היא תהליך חשיבתי סדור, שיטתי, לבחירה של מהלך פעולה רצוי, תמיד מבין מספר אפשרויות. כלומר, הבחירה היא מתוך אלטרנטיבות מזוהות וקיימות.