כיבוש

כוחות כיבוש סוביטיים בברלין 1945

[בתמונה: כוחות סובייטיים בברלין הכבושה, 1945]

ניצב משנה בגמלאות, ד"ר פנחס יחזקאלי הוא שותף בחברת 'ייצור ידע' ואיש אקדמיה. שימש בעבר כראש המרכז למחקר אסטרטגי ולמדניות של צה"ל. הוא העורך הראשי של אתר זה.

*  *  *

כיבוש (Capture או Occupation) הוא השתלטות בכוח על שטח שבשליטת האויב, על ידי השמדתו סילוקו או הכנעתו (מילון מונחי צה"ל, 1998, ע' 256).

השליטה על השטח עוברת לידי הצבא הכובש, ועם תחילת הכיבוש חלים על השטח דיני הכיבוש של המשפט הבין לאומי, המסדירים את יחסי הצבא הכובש והאוכלוסייה שחיה בשטח (מילון מונחי צה"ל, 1998, ע' 256).

המושג ההפוך מכיבוש הוא נסיגה (מילון מונחי צה"ל, 1998, ע' 256).

בסרטון: ברלין הכבושה, יולי 1945:

מקורות

  • אג"ם-תוה"ד (1998), המילון למונחי צה"ל, תל אביב: צה"ל, מטכ"ל.