כוונה

משמעותה של כוונה

הכוונה של מדינה - במהלך סכסוך עם מדינה / מדינות אחרות - להיאבק לשם מימוש אינטרסים שלה. כך למשל, בכוונת כוחות האוויר של נאטו במהלך התערבות נאטו בלוב בחודשים הראשונים של 2011 היתה להתמיד לצד המתקוממים במאבק נגד כוחותיו של קדאפי.

נוהגים להשוות ביחסים בינלאומיים את ה'כוונה' עם ה'יכולת' של מדינה לממש את כוונותיה. כך לדוגמה, למרות כוונות האירופאים להתמיד במערכה בלוב, אזל מלאי פצצות האוויר שלהן. לעומת זאת, לארצות הברית יש יכולת. יש לה פצצות אוויר, אך כוונותיה שונות ואין היא ממהרת להתערב בסכסוך (הלוי, 2011).

מקורות

  • הלוי אפרים (2011)|, תהיו מציאותיים, ידיעות אחרונות, 21/4/11, ע' 24.