התנגשות

התנגשות

[תמונה חופשית שהועלתה על ידי Pranavian לאתר flickr]

מילון מונחי צה"ל (1998, ע' 163) מגדיר התנגשות (Engagement) כמעשה לחימה טקטי ונקודתי במרחב ובזמן מוגדרים בין הכוח המגן של צד א' לכוחות התמרון של האויב. לדוגמה: לחימת כוחות מחפים, כוחות מאבטחים, פטרולים, יחידות בהגנה ויחידות בתנועה למגע. בהתנגשות נלחמים לרוב ברמה של חטיבות ומטה, כחלק מן הקרב או כפעולה נפרדת.

מקורות

  • אג"ם-תוה"ד (1998), המילון למונחי צה"ל, תל אביב: צה"ל, מטכ"ל.