אילוץ ואסטרטגיית אילוץ

[למקור התמונה לחצו כאן]

[למושג קרוב: 'דיפלומטייה כופה' או 'דיפלומטיית אילוצים', לחצו כאן]

אילוץ או כפיה (coercion) הינן פעולות שגורם אחד מבצע, על מנת להשליט את רצונו על גורם אחר. אילוץ נועד להשיג אחת משתיים:

  • הרתעה: הנאת היריב מנקיטת פעולה שתפר את הסטטוס קוו הרצוי מבחינת הצד המתגונן.
  • השבת הסטטוס קוו שהופר: הפסקת פעולתו של היריב או חזרתו בו מהשגיה.

בזירת היחסים הבין לאומיים נעשה שימוש באסטרטגיות של אילוץ במסגרת, מה שמכונה: דיפלומטיית אילוצים (Diplomacy Coercion): יצירת אילוץ בכלים דיפלומטיים.

תחום אסטרטגיות האילוץ נחלק לשתי קטגוריות עיקריות:

  • אסטרטגיות אילוץ הגנתיות (דפנסיביות);
  • אסטרטגיות אילוץ התקפיות (אופנסיביות).

במובן ההתקפי נועד השימוש באסטרטגיות האילוץ לשכנע את היריב לוותר על דבר מה בעל ערך עבורו ללא כל התנגדות, כלומר: להביא לשינוי הסטטוס-קוו לטובתו של הצד המאיים באמצעות סחיטה.  

[למקור התמונה לחצו כאן]

מקורות והעשרה