אידאולוגיה

אידיאולוגיה

['לנין והתפוח': תמונה חופשית שהועלתה על ידי kate kate לאתר flickr]

אידאולוגיה (Ideology) היא סוג של אמונה. השקפת עולם רחבה, שדרכה מביט האדם על המציאות, על החיים, על ההתרחשויות, וממנה הוא גוזר את תגובתו לכל השאלות העומדות על הפרק ובאמצעותה הוא מפרש את עובדות החיים (לם, 1972). לכן, האידאולוגיה הינה פרדיגמה, משמע,  תבנית מחשבה בתחומים שונים, שאינה נוטה להתחלף בקלות.

האידאולוגיה היא כה חזקה עד שאין עובדה בעולם היכולה "לבלבל" אותה. עובדות המאשרות את המסקנות הנגזרות מהאידאולוגיה מתקבלות על ידה ברצון. אלו שלמראית העין סותרות אותה, עוברות תהליך של פרשנות על מנת להתאים אותן לאידאולוגיה. העובדות הן משניות. כל עוד העובדות תואמות את האידאולוגיה, נעשה בהן שימוש נרחב. כשאינן תואמות, מצניעים אותן או מפעילים עליהן מניפולציות פרשניות, על מנת לנטרל אותן או על מנת לגייס אותן לטובת האידאולוגיה שבה דוגלים. על כן, מחלוקות אידאולוגיות מנותקות מהעובדות בשטח, הרחק מכל חשיבה אובייקטיבית. הכרת הקביעה הנ"ל, נחוצה מאוד בפתח כל דיון בכל תחום שבו יש אידאולוגיה שלטת (לם, 1972).

התנהלות זו מוכרת לנו מתחום הפוליטיקה: מחנה הימין ומחנה השמאל מגיבים לאירועים השונים במזרח התיכון בהתאם לאידאולוגיה הראשונית שלהם. לעיתים רחוקות, מביאות העובדות שבשטח לשינוי אידאולוגי. מדוע? מפני שהאידאולוגיה היא מעל לעובדות (לם, 1972).

אל תבזבז זמנך בהסברים

[בתמונה: כרזה שהועלתה לפייסבוק ב- 1015]

העשרה ומקורות