תרגילי חקירה

חקירה

[תמונה חופשית שהועלתה על ידי Placdarms לאתר flickr]

"בְּאֵין תַּחְבֻּלוֹת יִפָּל עָם, וּתְשׁוּעָה בְּרֹב יוֹעֵץ" (משלי יא יד)

בהיעדר יכולת לכפות באלימות על הנאשם להודות, נאלצים חוקרים לעשות שימוש בתרגילי חקירה. התרגילים הם הכלי להגעה אל הנחקר, תוך עקיפה של מנגנוני הזהירות הטבעית שלו, והתנגדותו לפגוע בעצמו ובחבריו.

תרגילי החקירה הם כלי מרכזי ביצירת הלחץ פנימי על הנחקר וערעור נפשי שלו. התרגילים נועדו לערער את אמונתו של הנחקר בחקירה פלילית בקיים, שלא לומר בעצמו, ובייעוץ המשפטי שהוא מקבל תרגיל חקירה "חכם" מוביל את הנחקר להסיר את כל ההגנות שבנה בכול חייו ולהפליל את עצמו ו/או את חבריו.

דוגמה לתרגיל כזה הינה דיבוב החשוד ע"י שוטר מוסווה. לתרגילי חקירה יש סייגים ומגבלות. כך למשל, בית המשפט קבע לא אחת, כי אסור שהפעלת המדובב/הסוכן תשמש פיתוי והדחה, שיש בהם כדי להשחית אדם חף מפשע ולהביא לידי ביצוע עבירות, שאחרת לא היו כנראה מבוצעות כלל...

העשרה