פשיעת סייבר

תקציר: פשיעת הסייבר היא תחום פשיעה שנולד עם האינטרנט והתפתח ביחד איתו. היא כוללת מספר סוגים של פשיעה: תופעות פשיעה חדשות: עבירות של חדירה לחומרי מחשב, הפצת נגיפי מחשב (וירוסים), שיבוש פעולות של מחשב וכדומה; תופעות פשיעה וותיקות שהועתקו מן המרחב הפיזי אל המרחב המקוון: הימורים באינטרנט, הונאות ועבירות מרמה וכדומה; ותופעות פשיעה המתרחשות כולן במרחב הפיזי, אולם חלק מהראיות - הקשורות לחשיפת עבירות אלה - הן ראיות דיגיטליות, המצויות במרחב המקוון...

פשיעת סייבר

[תמונה חופשית שהועלתה על ידי The National Crime Agency לאתר flickr]

ניצב משנה בגמלאות, ד"ר פנחס יחזקאלי הוא שותף בחברת 'ייצור ידע' ואיש אקדמיה. שימש בעבר כראש המרכז למחקר אסטרטגי ולמדיניות של המכללה לביטחון לאומי, צה"ל. הוא העורך הראשי של אתר זה.

*  *  *

פשיעת סייבר (Cyber Crime) היא פשיעה המתבצעת ברשת, ומחוללת מהפכה במפת הפשיעה.

מיפוי תופעות הפשיעה ומגמות הפשיעה במרחב הסייבר

פשיעת הסייבר כוללת מספר סוגים של פשיעה:

 1. תופעות פשיעה חדשות: עבירות של חדירה לחומרי מחשב, הפצת נגיפי מחשב (וירוסים), שיבוש פעולות של מחשב וכדומה.
 2. תופעות פשיעה וותיקות שהועתקו מן המרחב הפיזי אל המרחב המקוון: הימורים באינטרנט, הונאות ועבירות מרמה וכדומה.
 3. תופעות פשיעה המתרחשות כולן במרחב הפיזי, אולם חלק מהראיות - הקשורות לחשיפת עבירות אלה - הן ראיות דיגיטליות, המצויות במרחב המקוון.

[התמונה המקורית היא תמונה חופשית - CC0 Creative Commons - שעוצבה והועלתה על ידי geralt לאתר Pixabay]

פשיעת הסייבר שונה במהותה מן הפשיעה במרחב הפיזי. היא מאתגרת את הדין הקיים, אשר נוּסח ועוצב עבור תופעות פשיעה מן המרחב הפיזי. היא מתבצעת בזירה שונה המתאפיינת, בין היתר, בתכונות הבאות המקשות על פעולתן של רשויות האכיפה:
 • בין-לאומיות;
 • נדיפות של המידע הדיגיטלי;
 • ביזוריות;
 • אוטומטיות;
 • יכולת הסוואה;
 • יכולת הצפנה ותיווכיות על-ידי ספקיות שירות שונות.

הצד השני של המטבע...

מן העבר השני, המידע הדיגיטלי הדרוש לחקירה ניתן לאיסוף באמצעים ממוחשבים, הוא ניתן לאחזור, כמויות המידע האגור גדלות משמעותית עם העלייה בנפחי האחסון, והתיעוד הקבוע של הפעילות האנושית באמצעים דיגיטליים מייצרים מצב שבו ההתנהלות האנושית מותירה באופן קבוע "שובל של מידע", העשוי לשרת את רשויות החקירה.

[התמונה המקורית היא תמונה חופשית - CC0 Creative Commons - שעוצבה והועלתה על ידי geralt לאתר Pixabay]

הסתגלות

האסימון לא ירד אצל רשויות האכיפה באופן מיידי, וקיים פיגור המובנה בין המשפט לבין ההתקדמות הטכנולוגית.

על מערכת המשפט להתאים עצמה לפשיעת הסייבר, מבחינת תופעות הפשיעה, זירת העבירה, שיתוף הפעולה הבין-מדינתי במרחב הסייבר ועוד.

סוגיות נוספות

 • אפיון זירת הפשיעה המקוונת לעומת זירת הפשיעה במרחב הפיזי והשפעת אפיונים אלה על דיני העונשין המהותיים ועל הדינים הנוגעים לאיסוף ראיות בחקירה פלילית (דיני החיפוש והתפיסה).
 • השפעת קשיי האכיפה במרחב הסייבר על מעמדה של המדינה כאוכפת חוק פלילית.
 • השפעת מרחב הסייבר על הזכות לפרטיות בהקשר של אכיפה פלילית.

מקורות והעשרה