מדובב משטרתי

אזניות

[תמונה חופשית שהועלתה על ידי Al Ibrahim לאתר flickr]

[לקובץ המאמרים על הפעלת מדובבים בחקירות המשטרה, לחצו כאן]

ערך זה מוקדש לסגן ניצב בגמלאות ישראל אריאלי, איש מודיעין מקצוען ומיוחד במינו... 

מדובב משטרתי (Police Dubbed) הוא אדם - עבריין בשירות המשטרה, או שוטר שמתחזה לעבריין - המפתה עציר או אסיר להתוודות על פשע, ובכך מסייע להפללתו. המדובב מגיע ל"חיכוך" עם החשוד בתא המעצר, ברכב או בכל מקום אפשרי אחר, והמפגש מוקלט, ואם ניתן, גם מצולם. לעתים מופעלים מספר מדובבים על נחקר אחד.

זהו כלי חקירה אנושי, המופעל בשירות המשטרה ושירותי ביטחון, כאשר אין בידם די ראיות להרשעתו של עציר (או להרשעתו של אסיר בעבירה אחרת מזו שבה הורשע). מטרתו להביא את העציר לספר על פשע שביצע, לאחר שנכשלו הניסיונות לקבל ממנה הודאה כזו בחקירה משטרתית גלויה. להשגת הודאה זו פועל המדובב בעורמה. הוא מוכנס לתאו של העציר, כאילו אף הוא עצור, רוכש את אמונו (למשל באמצעות התוודות על פשעים שהמדובב עשה לכאורה), ומביא לכך שהעציר יגלה את סודו.

הודאה באמצעות מדובב יכולה לזכות לאמון מלא  של ביהמ"ש ולהוביל להרשעה. זאת כיוון שקשה לטעון שההודאה הוצאה באמצעים אלימים, שכן מדובר בשיחה בין שניים, שבמהלכה החשוד הודה.

קיימים שני סוגי מדובבים

  • מדובב פסיבי: המוצמד לחשוד ומגיב לפניות אליו בנוגע לעבירה, אך אינו פותח מיוזמתו בדיון עם החשוד על העבירה.
  • מדובב אקטיבי: המשדל את החשוד להודות באשמה.

שיטות בהם נוקטים מדובבים

  • בעבר נהגו מדובבים, על מנת לרכוש את אמון החשוד, להציג פרוטוקולים מזויפים של בית המשפט בעניינם. היום, שיטה זו נאסרה בתוקף הנסיבות.
  • נהוג שפניה ישירה אל החשוד תתקל בחשד, ולכן חלק מהמדובבים מספקים גם "ייעוץ" לחשוד כיצד להימנע מחשד כלשהו.
  • אחרים יסבירו שהם לא מדברים, וכך ישהו בחדר ימים שלמים בשתיקה מלאה מבלי להוציא מילה. החשוד יחוש שהוא כבר חייב לפרוק את הלחצים של החקירה הפלילית ויתחיל לדבר.

לדוגמה: אדם שהיה חשוד ברצח באמצעות אקדח- החוקרים הודיעו על בדיקת מגע עם נשק שצפויה בהמשך ובין לבין הוא הוחזר לתאו – שם ייעץ לו חשוד שהיה בתא, כי הדרך להעלים סימני נשק היא חיכוך הידיים בקפה. במקום הייתה אבקת קפה. האיש פעל כמובן ל"העלמת השרידים" –  ובכך למעשה הוכיח שהוא חושד בסימני נשק על ידיו. דוגמה נוספת: אדם שנמצא בתא מסביר שראוי להיזהר ולהזהיר את השותפים שלא יגלו דבר – ובמקרה הוא הבריח מכשיר נייד לתא, והשיחות מוקלטות. ועוד דוגמה: המדובב כלל לא היה בתא, אלא היה חבר קרוב שהיה בתא צמוד – משם שוחח באמצעות חור זעיר באזור החיבור של השירותים בין התאים אודות האירועים. השיחות הוקלטו.

  • שבירת החשוד לאחר הדיבוב: לעתים לאחר פעולת המדובב, הוא יכנס לחדר החקירות כשהוא לבוש מדי משטרה מלאים – במקרים אלו, גם חשודים קשוחים וחזקים נשברים, כיוון שההבנה שפעלו כנגד עצמם קשה להם.

קשיים בהפעלת מדובבים

  • כיוון ש"המדובבים" זכו בעבר לבונוסים כספיים נאים מאוד על הצלחה, נוצרה בקרב חלק מהם מוטיבציה להשיג הצלחה בכל מחיר. עובדה זו יצרה בעיות קשות.
  • חשודים מתוחכמים המבינים שקיימים מדובבים, מעבירים באמצעותם דיס אינפורמציה לחוקרים.

[למאמר: 'סוף עידן המדובבים ככלי חקירה?', לחצו כאן] 

פעולות משטרתיות להתגברות על החשש ממדובבים

המשטרה מנסה להתגבר על החשש הטבעי במדובבים על ידי שתילת מספר מדובבים יחד. המדובבים מייעצים, שואלים, סקרנים - והכל מוקלט. כך יוצא שנוצרת פרקטיקה של לחלוק דברים, והנחקר שחש שהוא לא חלק מהשיחה חולק את העומס הרגשי שלו עם אחרים.

גישת החוק למדובבים

השימוש במדובב, והמותר והאסור בהפעלתו, נמצאים בדיונים ברחבי העולם. בית המשפט העליון בקנדה, למשל, שלל שימוש במדובב אקטיבי כלפי חשוד שביקש במפורש לשמור על זכות השתיקה (אשד, התשס"ו). בישראל קבע בית המשפט העליון שבאופן כללי השימוש במדובבים פסיביים ואקטיביים הוא חוקי. אולם בית המשפט העליון פסל הודאה של חשוד ברצח לאחר שקבע שהמדובבים תקעו טריז בינו לבין עורך דינו ויעצו לו עצות משפטיות שקריות (ע"פ 1301/06).

[לקובץ המאמרים על הפעלת מדובבים בחקירות המשטרה, לחצו כאן]

מקורות והעשרה

  • מבט שני (הערוץ הראשון) על עבריינים מדובבים (יש ללחוץ במרכז המסך למטה על מנת להיכנס ליו טיוב). מבט שני - הערוץ הראשון - 7/8/13 - עבריינים כמדובבים - הבמאית טל מיכאל בודקת את עולם המדובבים - את החיוב ושלילה בשימוש בעבריינים - בעיקר - לצורך הרשעה של עבריינים. מה המחיר שמשלם המדובב ומה המחיר שמשלמת החברה בשימוש בהם: