התקת פשיעה

התקת פשיעה

התקת פשיעה (Crime Displacement) היא, נדידה של פשיעה למקום, שלא הופעלו בו אמצעים למניעת פשיעה ועבריינות, יש בו פחות פיקוח פורמלי של המשטרה ובלתי פורמלי של האזרחים.