גרירת רגליים בחקירה

לגרור רגליים

[קובץ המקור]

גרירת רגליים (dragging one's feet, dawdling) היא לעכב בכוונה, 'לשים קרשים בגלגלים', לא לעשות בכל הרצון והמרץ, וכפי שצריך; וכדומה.

גרירת רגליים בחקירה היא היא לעכב אותה בכוונה, 'לשים קרשים בגלגליה', לא לחקור בכל הרצון והמרץ, וכפי שצריך, במטרה להכשילה.

האם השימוש שעשה בית המשפט במוש 'גרירת רגליים' במקרה שלמטה, לתיאור מעשי המשטרה, הוא נכון?

גרירת רגליים