אמנת בודפשט

אמנת בודפסט

אמנה על פשעי מחשב (Convention on Cybercrime), הידועה אף בכינוי אמנת בודפשט (Budapest Convention) היא אמנת מועצת אירופה בנושא סייבר. ענינה פשעים באמצעות האינטרנט ורשתות המחשב, ומטרתה ליצר מדיניות פלילית משותפת כנגד פשיעה במרחב זה. האמנה הינה המסמך הבינלאומי, המולטילטרלי, המרכזי בנושא עבירות מחשב המבוצעות דרך רשת אינטרנט ועבירות מחשבים ומידע ככלל.

חשיבות מרכזית להצטרפות לאמנה נעוצה בעובדה שמדינות החברות בה זוכות לשיתוף פעולה מזורז ומידי ובזמן אמת, בחקירת פשעי מחשבים. האמנה קובעת מנגנון לשיתוף פעולה בינלאומי בין המדינות, אשר מאפשר בקשה להעברת מידע בערוץ אלקטרוני מהיר. לשם כך נדרשות המדינות החברות לשמור ולאגור ראיות אלקטרוניות ונתוני תקשורת ולתת מענה 24/7 לכל פנייה בינלאומית. הדיונים על הצטרפות ישראל לאמנת בודפסט נמצאים בהילוך גבוה. ברור לכל כי  חתימה על האמנה תחייב היערכות ארגונית, הקצאת משאבים והקמת מוקד מבצעי 24/7 שייתן מענה לשת"פ הבינלאומי.

העשרה