רובי פרידמן: זה מה שהם מספרים על משטרת ישראל ופרויקט גילי…

"המועצה ליחסי אמריקאים מוסלמים" - CAIR, הוא גוף המתיימר לייצג זכויות אזרח; אך למעשה, תומך טרור; והיה צד לא מואשם בפרשת Holy Land Foundation - קרן שהעבירה כספים לארגוני טרור. ההסתה והתעמולה שהוא מפיץ על ישראל הם דוגמה לאופן שבו פועלת טכניקת השקר הגדול (Fake News) בנוגע למשטרת ישראל ולפרויקט גילי...