גדעון שניר: 'תרבות האשמה' מהי?

בדיסציפלינה - העוסקת בהשפעת הבדלי התרבות על משא ומתן בין לאומי - קיימת אבחנה בין ממדי תרבות שונים, המאפיינים לאומים כמו אינדיבידואליזם לעומת קולקטיביזם ואחרים. אחד המאפיינים המעניינים הנגזרים מכך הוא ההבדל בין 'תרבות אשמה' המאפיינת בעלי חשיבה מערבית; לעומת 'תרבות בושה', המאפיינת בעלי חשיבה מזרחית...