חגית לרנאו: הדוח העולמי לתנאי כליאה – 2019

דוח שנתי נוסף של ה-Penal Reform International על מגמות הכליאה בעולם: Global Prison Trends, 2019. בדומה לשנים קודמות, גם הדוח הנוכחי מדווח על המשך מגמה של עלייה במספר האסירים ברחבי העולם ועלייה יחסית גבוהה במספר הנשים בקרב האסירים...

חגית לרנאו: עוזב בפתיחת דלת…

השופט רובינשטיין בחר להיפרד מכס השיפוט בהכרעה בשני תיקים עקרוניים הקשורים לתנאי כליאה בישראל: הכרעה במספר עתירות המתייחסות לתנאי החיים במתקן חולות בו מוחזקים זרים, והכרעה בעתירה עקרונית של האגודה לזכויות האזרח, רופאים לזכויות אדם ומערך הקליניקות המרכז האקדמי למשפט ולעסקים בישראל המתייחסת לצפיפות בבתי הכלא בישראל ושטח המחייה הממוצע הראוי לאסיר...

מהם תנאי כליאה נאותים?

ב- 28 ביולי 2011 פרסם ynet מאמר שכותרתו הייתה (ראה למעלה): הכלא שמחכה לרוצח (ההמונים) הנורבגי: "בית מלון הומאני". הכתבה ממחישה בעזרת תמונות איך נראה בית הכלא הזה… מעניין להשוות תנאים אלה לתנאי המעצר ברוב מתקני הכליאה בישראל: ב- 24 בפברואר 2014 פרסם מרכז המחקר והמידע של הכנסת מסמך בעקבות דוח הסנגוריה הציבורית, המצביע על תנאי מעצר ומאסר…