פנחס יחזקאלי: "זה מלך זה? זה חרא!"… סיפורים מעמוד התלייה

מערכות מורכבות נתונות למהפכים: טרגדיות מייצרות קומדיות, וגם להיפך... כך גם הטרגדיות הקשות של ההוצאות להורג. אז הנה, הצד השני של המטבע. אלה סיפורים שאני משתמש בהם במאמרים ובהרצאות, לצורכי מוסר השכל; ואתם מוזמנים להוסיף עליהם!

אבי הראל: כי קללת אלוהים תלוי

על פי החוק המקראי, לאחר הוצאתו להורג של נדון למוות, יש לתלות את גופתו ולהסירה לעת ערב. זאת כדי לא לבזות את האל שהאדם נברא בצלמו, או לא לבזות את נשמת האדם שהיא צלם אלוהים באדם. לעומת זאת, באומות המזרח הקדום נהגו שלא להתיר לקבור את אלה שהשלטון המרכזי הוציאם להורג. לפי תבליט לכיש, אין המדובר במקרא בתלייה בחבל, אלא הצגת הגופה על ידי שיפודה לברזל חד, או דבר הדומה לכך...

פנחס יחזקאלי: הרג בתלייה – כלי הנקמה האולטימטיבי

לתלייה יתרונות רבים על פני שיטות אחרות להוצאה להורג. על כן היא אומצה במדינות ובתרבויות רבות. היא פשוטה לביצוע; ניתן לבצע אותה בפומבי; התלייה יוצרת הרתעה; והיא גם שיטה 'נקייה', שאינה מתיזה את דמו של המוצא להורג...