מה קורה לנו בירושלים?

[לקובץ המאמרים שהופיעו באתר 'ייצור ידע' אודות ירושלים, לחצו כאן] משך חודשים רבים אנו מולעטים בדיס-אינפורמציה לגבי המתרחש בירושלים: "טרור בודדים", "זריקות אבנים"… כמו הממשל הבריטי לפני קום המדינה, נוקט הממשל הישראלי – מסיבות פוליטיות ומדיניות קצרות טווח – במדיניות המבוססת על קרימינליזציה של ההתרחשויות. משמע, תיוג מעשים מסוימים כפליליים, על מנת לטשטש את מהותם האמתית. למה…

פנחס יחזקאלי: על החטיבה להתיישבות ועל משילות בעולם מורכב

ב-26 בפברואר 2015 פרסמה המשנה ליועץ המשפטי לממשלה, עוד דינה זילבר, מסמך מרתק לעוסקים בסוגיות של משילות בעולם מורכב ודינאמי. המסמך (14 עמודים) נקרא: ככה (כבר) לא בונים חומה: צבר אנומליות בקשר שבין החטיבה להתיישבות לבין המדינה, והתיקון המחייב [ניתן להוריד את המסמך כאן]. הטיעון העיקרי של המסמך הוא שפעולת החטיבה אינה משקפת מבנה שלטוני העומד בקנה אחד עם עקרון שלטון החוק ועם נורמות המנהל הציבורי... דפוסים שהתאימו לתקופת המדינה שבדרך אינם יכולים להוסיף ולהתקיים עוד במתכונתם המקורית, במדינה שכבר עברה את תקופת התבגרותה והמתיימרת לפעול כמדינה מתוקנת", ולכן, עליה להחזיר את המנדט למדינה. האמנם?