כוח מיקוח – הכוח להכאיב…

אחת התופעות המרתקות של השנים האחרונות, היא היכולת של חמאס להתמקח, לכפות את רצונו על סביבתו - בעיקר על ישראל - ולסחוט כספים לצורך קיומו; כשבכל פעם שהכסף מתאחר הוא מפעיל כוח או מאיים בהפעלתו... בשפה המקצועית של מדע המדינה, חמאס מפעיל את מה שמכונה: 'כוח מיקוח'...