אלעד רזניק: בכלל לא טיפש, אוחנה…

בעשרים לאוקטובר נשא אוחנה את נאום הפרקליטות שבתוך הפרקליטות שלו. מינוי מי שנפסלה במכרזים הפנימיים מלקבל תפקיד של פרקליטת מחוז, יגרור פרישת לא מעטים מאלו שאליהם התכוון אוחנה בדבריו, על הפרקליטות שבתוך הפרקליטות, שנמצאים בעמדות בכירות יחסית, וצברו מספיק לפנסיה...

אסא כשר: הערה על דברי הבלע של שר המשפטים נגד ראשי הפרקליטות

כשהפוליטיקאים האלה והנגררים אחריהם מציגים את המצב במונחים של משיכת חבל, כשהם בצד אחד, ואילו המשטרה, הפרקליטות, הייעוץ המשפטי ומערכת המשפט בצד השני, יש לי ולכל אדם ישר הצדקה מלאה להתייצב לצידם של אנשי הארגונים הממלכתיים, האחראיים, המקצועיים, המוסריים והאתיים, כנגד אנשי הכיתות הפוליטיות, שאינם נוהגים באופן ממלכתי, לא באופן מוסרי ולא באופן אתי, כראוי...