גרשון הכהן: על דעיכת הממלכתיות בעידן של משפטנים

אנו, האמונים היום על "שלטון החוק" מתקשים להבין, מדוע הדגיש בן גוריון את הניגודיות שבין החוק למעשה; אולם בן גוריון הבין כי מדינה כישות דינאמית, המדינה היהודית, תתנהל תמיד בין מתחים, ויקשה מאוד עלינו להישאר ממלכתיים בעולם של משפטנים. במושג הממלכתיות הוא ביקש פתח מילוט מקיבעון החוק והנהלים, תוך הדגשת הצורך לזכור תמיד, כי החוק אמור לשרת את האינטרסים הלאומיים. לא להיפך!

פנחס יחזקאלי: מדינת כל עברייניה ומחבליה – כשהדמוקרטיה הופכת לאנרכיה…

הירי לאור היום, בתחנת דלק סואנת בראש משפחת הפשע, בני שלמה, היא עוד שלב בהתנתקות של ה"דמוקרטיה" הישראלית מאזרחיה הנורמטיביים. המדינה חדלה לספק לאזרח את המוצר החשוב ביותר: ביטחון וסדר חיים תקין. אם "שלטון החוק" הוא ירי על אנשים ברחוב - ואין זה משנה אם היורים הם מחבלים או אנשי פשע מאורגן - אז הגיע הזמן לחוק אחר!

יאיר רגב: שלטון החוק ומשמעויותיו

שלטון החוק משמעותו שכל הגורמים במדינה, בין הפרטים כיחידים וכהתאגדויות ובין זרועות המדינה, חייבים לפעול על פי החוק, ופעולה בניגוד לחוק צריכה להיתקל בסנקציה המאורגנת של החברה. שלטון החוק, במובן זה, משמעותו כפולה: חוקיות השלטון והשלטת החוק. איננו מתעניינים בתוכנו של החוק אלא בצורך להשליטו, יהיה תוכנו אשר יהיה...

פנחס יחזקאלי: מה לבעיות חברתיות ולחוק הפלילי? הרצאה בחלק אחד

החוק איננו מרפא, בדרך כלל, בעיות חברתיות. הוא רק יוצר במקביל חדשות. כשמבצעים קרימינליזציה של בעיות חברתיות, יוצרים מצב שבו, מערכת שאמורה לטפל בהכל; לא מטפלת, בעצם בכלום; ואינה מספקת לאזרח את מה שיועדה לספק מלכתחילה!

'שלטון החוק' ומשמעויותיו באתר ייצור ידע

החוק הוא סוג של פרוצדורה שנועדה לסייע לבני אדם להשתית סדר בחייהם; אבל כבר בימי קדם הבחינו שאין ארוחות חינם; ושלפרוצדורה יש מחיר... ריכזנו עבורכם את כל המאמרים שהופיעו באתר 'ייצור ידע', אודות שלטון החוק, על פי הכותבים (בסדר הא"ב). קריאה נעימה...

פנחס יחזקאלי: ישר לתוך הקרחון…

הפרקליטות ומערכת בתי המשפט הם מוסדות זקנים. אם ניקח בחשבון את תקופת המנדט הבריטי, הם כבר בני 100 שנים; ומחזור החיים של ארגונים פועל בדיוק כמו מחזור החיים של בני אדם (רק שארגונים יכולים להיוולד מחדש. בני אדם עדיין לא, אבל זה כבר מאמר אחר...). בגיל 100 גם ארגונים מאבדים קשר עם הסביבה...

גרשון הכהן: אגדת שלטון החוק

מדינה למול אזרחיה זקוקה לא רק למסגרת חוק מלכדת, אלא קודם כל ובעיקר לסיפור לאומי מאחד לאורו פועלים בתודעת שליחות  ובכוחו אפשר לתבוע מאזרחים הקרבה עד כדי סיכון החיים. עם מתגייס למלחמה ולמאמצים לאומיים בשגרה ובחירום, לא רק מתוקף חובת החוק. כאן המפתח להבנת האיום הטמון בהנפת יתר של דגלי שלטון החוק...

פנחס יחזקאלי: נושא לימוד – קרימינליזציה של בעיות חברתיות והשלכותיה

זהו דף הלימוד של השיעור: 'קרימינליזציה של בעיות חברתיות והשלכותיה' בקורס ללמידה עצמית: '(משטרה), פשיעה, חוק חברה', שעודכן ל- 2023. הוא כולל הרצאה הוקלטת, מצגת שיעור, מצגת שאלות חזרה ומאמרים רלוונטיים להעשרה.