פנחס יחזקאלי: מה לבעיות חברתיות ולחוק הפלילי? הרצאה בחלק אחד

החוק איננו מרפא, בדרך כלל, בעיות חברתיות. הוא רק יוצר במקביל חדשות. כשמבצעים קרימינליזציה של בעיות חברתיות, יוצרים מצב שבו, מערכת שאמורה לטפל בהכל; לא מטפלת, בעצם בכלום; ואינה מספקת לאזרח את מה שיועדה לספק מלכתחילה!

הטיפשות הביורוקרטית של משרד החינוך…

סיפור המעשה בקצרה: בית הספר היסודי 'השחר' במושב טל שחר הושבת מאז תחילת שנת הלימודים, על ידי ועד ההורים (92% מההורים תומכים בשביתה...). המועצה האזורית מטה יהודה, לא רק שתומכת בהורים ומצדיקה אותם, אלא אף התארגנה לייצר לילדים מקום חלופי ללמוד בו, בגיבוי ההורים. למה?

יאיר רגב: מצעד הבושה – טיפשות על פי הנוהל…

הדם רותח! מדוע לא ניתן להעניש על ״שיקול דעת״ לקוי באופן בוטה? מדוע צריך לכתוב נוהל לשוטרים?, אולי כדי שיוכלו להאשימם בהפרת הנוהל??? אסור לכתוב נהלים לכל התנהגות אידיוטית. חייבים להעניש שוטרים, שבשיקול דעת לקוי פגעו בזכויות האדם; ומפקדים שנתנו גיבוי לכך...

שיתוק ביורוקרטי מערכתי!

לאן השיתוק הפרוצדורלי - שכפינו על עצמנו - מגיע בסוף? דוגמאות לא חסרות. כדאי שנתבונן איך האיחוד האירופי מתאבד בסבך הפרוצדורות שבנה לעצמו ונפיק לקחים... אם אנחנו חפצי חיים, אנחנו חייבים להפסיק את המרוץ הצדקני הזה, לחפש אנשים ללא פגם לתפקידים בכירים, ולאפשר לבעלי האחריות להפעיל את סמכותם! מינוי צ'יקו אדרי - למרות מסקנות ועדת גולדברג - יהיה צעד ראשון בכיוון הנכון!

אהוד נשרי: ארגונים היברידיים

בעולם דינאמי, המשתנה במהירות, היכולת של ארגונים ביורוקרטיים להתמודד הולכת ופוחתת, והם נקלעים לפער רלוונטיות הולך וגדל עם המציאות. הבעיה היא, שגם להשתנות אינם יכולים, כיוון שהאוליגרכיה השלטת בהם שולטת על תהליכי קבלת ההחלטות ומונעת שינוי. המודל של 'ארגון היברידי' עשוי להיות פתרון יצירתי אפקטיבי לחולשות הללו!