שירית כשר: בדת שלי, סדרי העדיפויות שונים!

בתום שבוע ראשון של חיסונים, ביקשו קופות החולים להפעיל את מערך חיסוני הקורונה בשבת; וזאת במטרה להרחיב את שעות הפעילות ואת קצב ההתחסנות עד כמה שניתן. פניות של גורמים במשרד הבריאות לרבנים כדי לקבל את הסכמתם סורבו... למרות זאת, המשיכו קופות החולים לחסן, גם בשבת.

שירית כשר: אל תבקשו לדעת איך הוא מת…

אל תבקשו לדעת איך הוא מת. בקשו את רגע לידתו... איך נולד עם כאב הצירים והחל לחיות עם בכי תינוקות. איך גמע את החלב וסקר את סביבתו. איך קם עם בוקר ויצא לכבוש את עולמו. איך הלך לגן, רקד ושר שירים. איך שיחק במשחקי ילדות... שירית כשר על אחיה, רס"ן יהורז ז"ל...

שירית כשר: די! הגיעו מים עד נפש

אנחנו, המון העם, העברנו את הסדר בבידוד בזום עם ההורים שגם הם לבד לגמרי. לגמרי לבד. והם, ״המנהיגים״ מורמים מעם, גבוהים מחוק ומתקנות חירום, פטורים מציות. הם יבקשו סליחה, או אפילו זה לא וימשיכו בדרכם ״המנהיגותית״ ואנחנו נחזור לבידוד עד להודעה חדשה. וזה פוצץ אותי מכעס, כעס לאו בר כיבוש...