יאיר רגב: קשה להיפרד מפרדיגמות ישנות…

בג"צ - שהיה ער לבעיה התקציבית בסוגיית מרחב המחייה של אסירים - המליץ למדינה לעצור רק את המסוכנים, לאפשר ביצוע "עבודות שירות" למי שנשפט למאסר קצר עד כשנה... לשלוח למאסר רק כאשר זה נחוץ ואפקטיבי ולאמץ את דו"ח דורנר המדבר על שיקום במקום על הרחקה מהחברה למי שלא מסוכן... אולם, המדינה שהתאהבה בענישה מחמירה קשה לה לשחרר והיא מנסה להפחיד !!!

חגית לרנאו: המלחמה על שטח המחיה של האסירים

מאבק קשה ניטש בין אגף התקציבים במשרד האוצר לבין הפרקליטות ונציגי היועץ המשפטי לממשלה. הוויכוח נסוב על האופן בו צריכה המדינה להיערך על מנת שתוכל לעמוד בפסיקת בג"צ, אשר מחייבת אותה לדאוג לשטח מחייה של 3.5 מ"ר לכל כלוא עד מרץ 2018 ובשטח מחייה של 4.5 מ"ר לכל כלוא עד ספטמבר 2018...