שוש קמחי: מנהלים בעידן של חילופי פרדיגמות

ההתפתחות הטכנולוגית של שני העשורים האחרונים - בתחום של ניתוח רשתות ארגונית (Organizational Network Analysis - ONA) ו- אופטימיזציה רשתית של ארגונים - היא מהירה ומשמעותית. בדרך, היא מנפצת הרבה מהאמיתות הניהוליות שעליהן התחנכו מנהלים כמעט מאה שלמה...

שוש קמחי: סקרת ארגונית

ככל שמגבירים שימוש בסקרים, הנזק למחוברות הארגונית גדל, ומתפתחות התארגנויות של מנהלים ועובדים, המסרבים להשתתף במשחק הזה של מחלקת משאבי האנוש. מקרים כאלה מוכרים היטב בארגונים גדולים...

שוש קמחי: בנק מתחת לרדאר

במאמר זה אציג מקרה לימודי של התערבות ארגונית בתוך הנהלה של בנק קמעונאי. ייחדה את ההתערבות הזו העובדה, שהן אופן ההתערבות והן הכלי האבחוני היו שונים מאוד מהמקובל בדרך כלל בעולם הבנקאות, או מהפתרונות שאנו מורגלים אליהם בייעוץ הארגוני. מטעמים מובנים, פרטי הזיהוי הושמטו, ותורגמו למציאות הישראלית...