אבי הראל: היבטים קבליים אודות יום השבת

פרשת אמור סוקרת את מועדי ישראל ובהם כלול גם יום השבת כיום של קדושה ומנוחה. בקבלה שבעת הימים של מעשה בראשית מסמלים את שבע הספירות התחתונות, מספירת חסד ועד ספירת מלכות, והנקראות שבע ספירות הבניין. יום השבת עצמו הוא כנגד ספירת יסוד, על פי הזוהר וג'יקטיליה. לדעתם השבת גם מציינת את החיבור של ספירות יסוד ומלכות, שהוא עיקרון הזיווג האלוהי. עקרון זה משמעו הרמוניה בעולם הספירות העליון וירידת השפע מלמעלה למטה...

אבי הראל: יום השבת

בפרשת יתרו, במופע הראשון של עשרת הדברות מופיעה בהבלטה מצוות שמירת השבת. הטעם המיידי שנאמר אודות השבת בפרשתנו, הוא קדושתו של היום השביעי בו פסק האל ממלאכת בריאת העולם. במופע השני של עשרת הדברות בספר דברים, מצוי טעם נוסף והוא שחרור בני ישראל מעבדותם ממצרים.

שירית כשר: בדת שלי, סדרי העדיפויות שונים!

בתום שבוע ראשון של חיסונים, ביקשו קופות החולים להפעיל את מערך חיסוני הקורונה בשבת; וזאת במטרה להרחיב את שעות הפעילות ואת קצב ההתחסנות עד כמה שניתן. פניות של גורמים במשרד הבריאות לרבנים כדי לקבל את הסכמתם סורבו... למרות זאת, המשיכו קופות החולים לחסן, גם בשבת.