שירית כשר: בדת שלי, סדרי העדיפויות שונים!

בתום שבוע ראשון של חיסונים, ביקשו קופות החולים להפעיל את מערך חיסוני הקורונה בשבת; וזאת במטרה להרחיב את שעות הפעילות ואת קצב ההתחסנות עד כמה שניתן. פניות של גורמים במשרד הבריאות לרבנים כדי לקבל את הסכמתם סורבו... למרות זאת, המשיכו קופות החולים לחסן, גם בשבת.