אבי הראל: רצח גדליה בן אחיקם והלקח לימינו אנו

מה מטרת הסיפור של רצח גדליה? ניתן  לחוש כי המסַפר המקראי מעביר ביקורת קשה אודות התנהגותם של אנשי יהודה לאחר חורבן בית המקדש הראשון וחורבן הארץ. אנשי יהודה לא למדו את הלקח של חוסר האחדות ביניהם, ובשל רדיפת כבוד ושררה הרסו את סיכוייהם לחיות בארץ תוך הרג אנשים חפים מפשע...