מאיר גלבוע: הבל ה"יהודית והדמוקרטית"

החלטות הממשלה לא היו רק פרי של כניעה לפוליטיקאים חרדים, שהסכימו להטלת מגבלות על התפילות רק אם תוטלנה מגבלות דומות גם על ההפגנות, אלא גם ובעיקר תוצאה של חשיפת העימות והסתירה המהותית בין מדינה יהודית ובין מדינה דמוקרטית ואת חוסר האפשרות לרבע את המעגלים או אפילו למצוא חפיפה כלשהי ביניהם...

דורון מצא: דרך האמצע של פרופ' רות גביזון ז"ל

גביזון הייתה הייצוג האולטימטיבי של דרך האמצע. היא התמסרה לרוח הפרדוקס היהודי ולרעיון התנועה שבין הקצוות המכוננת את האיזון הדינמי בין דמוקרטיות ויהדות, בין דת למדינה, בין ערבים ויהודים, בין המשפט לחברה ובין השדה האקדמי לשדה הציבורי...