אבי הראל: שריפת גופות –  ההיבט ההלכתי/חוקי

בקשתה של רונה רמון לשרוף את גופתה לאחר מותה, עורר פולמוס גדול בעיקר מצד הממסד הדתי בישראל. רוב פוסקי ההלכה לדורותיהם, אסרו את שריפת גופת הנפטר, והדרך המקובלת הייתה קבורה בבית עלמין על פי המנהג. המצב החוקי בישראל מעומעם, ואין הוא מחייב את הקבורה עצמה. האם בקשתה של רונה רמון תשנה את התמונה החוקית בישראל, ויקבע שיש חובה חוקית (לא דתית) לקבור אדם? ימים יגידו.