יצחק אדיג'ס: חשיבה רציונלית ורגש בקבלת החלטה

אל לנו לערבב תחושה עם הנמקה. אינך יכול לחשוב בצורה הגיונית, לעבד מידע מסודר ולחוות טורנדו של רגשות, כולם בו זמנית. כשאתה משתמש בהיגיון ובהיגיון, עליך לשלוט ברגשותיך, כך שלא יפריעו לעיבוד ההגיוני של מידע. אנשים שמשלבים סיבה ורגש טועים מכיוון שרגשותיהם חזקים יותר מההיגיון. תחושות גוברות על החשיבה; ואז, תקבל החלטה שאתה מאמין שהיא מחושבת היטב אך מבוססת רק על רגשות...

רגש ככוח מניע ומשתק, באתר ייצור ידע

רגש הוא סוג של כוח בעל יכולת להניע אדם ו/או לשתק אותו. הוא אחד הכלים שעימם אנו מקבלים החלטות. בקהילה המדעית אין קונצזוס, לגבי ההגדרה הנכונה לרגש. ריכזנו עבורכם את כל המאמרים שהופיעו באתר 'ייצור ידע', אודות הרגש והשלכותיו, על פי הכותבים (בסדר הא"ב). קריאה מועילה!

מהא וחידי: השפעתם של בעלי חיים על ילדים עם בעיות רגשיות

עם השנים חוקרים ופסיכולוגים עמדו על התרומה שיכול בעל חיים להעניק למטופלים - בעיקר, לילדים - אם זה מבחינת הטלת אחריות, כדי שהילד ידאג סביב השעון לבעל החיים; ואם כדי שבעל חיים יתרום לתחושת הערך העצמי של הילד...