פיל בחנות חרסינה: קצינים בכירים, פוליטיקאים, פרשנים ומכירת השפעה

אנשי ציבור אוספים, במהלך שירותם, השפעה וקשרים, למי הם מוכרים אותם, אח"כ? מה מערכת ההשפעה העסקית של גורמים זרים עליהם?  כמה חשובים להם הקשרים הללו? הציבור הישראלי בחיים לא ידע.