גרשון הכהן: קק"ל הוא הווקף היהודי!

בין ישראל כמדינת חוק לכל אזרחיה, לבין מדינת ישראל כאמצעי לגאולת העם היהודי, המחויבת לקיבוץ גלויות ולירושת הארץ, קיים מימיה הראשונים מתח בלתי פתור. הכרה במתח הזה הכרחית כנקודת המוצא להבנת זהותה הייחודית של מדינת ישראל. הודות למחאת המתנגדים, נוצרה ההזדמנות לחזור לנקודת הבראשית, ולהתחייב מחדש לייעודה של קק"ל...

גרשון הכהן: יעילות מינהלית וכלכלית אינה הכל… בשבח הסנכרון בין פרדוקסים ומתחים

אמות המידה - המקובלות במדע המדינה ובמנהל ציבורי במדינת חוק מתוקנת - מציגות כאנומליה תופעות החורגות מהיעילות המנהלית והכלכלית. רק שתאוריה לחוד ומציאות לחוד... מפקדות אוגדת עזה וחטיבותיה נבנו על בסיס גישה זו, במקום להפרידן ולהרחיקן מהגבול. התוצאה ב- 7 באוקטובר 2023, הייתה שיתוקן בפעולת סער פלסטינית אחת. המקרה הזה מבטא את הצורך של מערכת מורכבת, לסנכרן בין פרדוקסים ומתחים שונים...