'קוד האסיר'

[תמונה חופשית שהועלתה על ידי Ted לאתר flickr] ההסתגלות של אסירים לאורח החיים המיוחד בכלא מתרחשת באמצעות ציות ל'קוד האסיר' (Inmate Code), שמבטא את כללי תת התרבות של האסירים. הקוד הוא מנגנון בלתי פורמלי לפיקוח חברתי ולשימור הנורמות של קבוצות אסירים. הוא מהווה ביטוי לנורמות ברורות ומוגדרות, הרווחות בין האסירים, והמיובאות בדרך כלל 'מחוץ לחומות'.…