אבי הראל: כברת ארץ – מרחק קצר או ארוך?

פרשת ויחי עוסקת בתחילתה במותה וקבורתה של רחל. מההיבט הספרותי וגם הרעיוני, לא ברור מה הקשר בין תיאור מותה של רחל לפסוקים הקודמים, ואף לא ברורה כוונתו של יעקב בהשמעתם כאן. יש חוקרים האומרים כי הפסוק בדבר מותה וקבורתה של רחל משקף מסורת שטושטשה במתכוון בדבר קבורתו של יעקב ליד קבורת רחל.

גרשון הכהן: משמעותו של קבר רחל

מדוע קבר יעקב את רחל על אם הדרך ולא באחוזת הקבר של המשפחה במערת המכפלה? בארץ ישראל, לערבים וליהודים גם המוות לא משחרר מהשורה, כי המתים מחזיקים נכסים חיוניים. קברים הם כלי אסטרטגי לסימון טריטוריה!

אבי הראל: היכן קבורה רחל אמנו?

על פי המסורת העממית, מקום קבורתה של רחל אמנו נמצא בבית לחם. ברם, היות ויש פסוקים סותרים בנידון היו חוקרים שחיפשו את המקום הנכון של קבר רחל. ואכן במאה התשעה עשרה, ושוב לאחר מלחמת ששת הימים נמצא מקום קבורתה, מצפון לירושלים. זאת, מבלי לגרוע או לפגוע בתפילות הרבות ובדמעות, שהיו מנת חלקו של הציון השגוי בבית לחם במשך של שנים רבות, ואשר הפכו אותו לאתר זיכרון חשוב בתודעה הלאומית.