שרה בכור: צבי לם והמורכבות בחינוך

[בתמונה: צבי לם (משמאל) וספרו: ההגיונות הסותרים בהוראה, שראה אור בספרית הפועלים. אנו מאמינים שאנו עושים בתמונה שימוש הוגן] החינוך ומוסדותיו הם מערכות מורכבות, וכאלה גם התיאוריות החינוכיות המתפתחות עם השנים. על כן, אין פלא שהבנת המורכבות בחינוך מלווה את השיח הפדגוגי מזה שנים, תחילה באופן אינטואיטיבי ולאחר מכן באופן מסודר יותר. מקום של כבוד בתחום…