גרשון הכהן: אדריכלות ומצביאות – עיצוב במתחים בלתי פתורים

בבסיס 'הגישה הדיאלוגית' לפתרון בעיות ניצבת הכרה בהיעדר היכולת לגיבוש נקודת הכרעה מוחלטת בדילמת המתחים. היא דוחה את השקיקה לאמת מוחלטת שאינה ממשיכה להיטלטל בסבך המתחים.

יצחק אדיג'ס: התנהגות רובוטית

ככל שמדינה מפותחת יותר, פחות ופחות מאזרחיה נדרשים להשתמש בהגיון... הם כבר אינם צריכים לחשוב... רק להגיב לגירויים... הם מסתמכים על דפוסים קיימים מעברם כדי לפתור בעיות. זה נראה כמו פתרון שמחפש בעיה; ולא בעיה שמחפשת פתרון... לעומת זאת, כאשר אני עובד במדינה מתפתחת, קל הרבה יותר לדון בבעיות עם האנשים שם, להפעיל הרבה שכל ישר ומחשבה יצירתית ולחפש פתרונות...

יוסף זהר: 'הבעיה המעגלית' של העומס בבתי המשפט

מטרת המאמר להציג את הבעיה המעגלית של העומס בבתי המשפט. הגישה המעגלית לפתרון בעיות מכונה 'מעגלית' כיוון שזו בעיה שחוזרת שוב ושוב, מעין תקלה חוזרת ונשנית. זהו דפוס התנהגות מחזורי לא רצוי, המופיע בארגון, ומתגלה כאוסף של סימפטומים. הבעיה מורכבת מאוסף מחוללים סמויים, ה'מייצבים' את המצוקה ומקנים לה חוסן, המקשה על פירוקה...

שוקי וייס: הגישה המעגלית לפתרון בעיות

'בעיה מעגלית' היא תקלה חוזרת ונשנית (Recurring Problem), משמע, דפוס התנהגות מחזורי לא רצוי, המופיע בארגון, המתגלה כאוסף של סימפטומים. הסימפטומים מייצגים בעיה מהמעלה השנייה (בעיה לא ליניארית), הסמויה מן העין. היא מורכבת מאוסף מחוללים סמויים, ה'מייצבים' את המצוקה ומקנים לה חוסן, המקשה על פירוקה. על כן, הפתרון יבוא דרך 'הקרסה' של המייצב העיקרי...